Udział w projekcie

Grupa docelową projektu jest 50 gospodarstw domowych – dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”


Pliki do pobrania:

Witamy na stronie

Witamy na stronie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk”